​Arbetsområde

Nordic NDT AB är specialiserat på Oförstörande Provning

Kraftvärmeverk, Petrokemi-, Tillverknings-, Stål-, Pappers-, Medicin / läkemedel-,

Flyg-, Offshore-, Elektronik-, Försvarsindustri samt inom Stat och Kommun.

Vi utför materialkontroll och provning av bl.a tryckkärl, rörledningar, stålkonstruktioner / stålbroar, tryckbärande anordningar samt övriga anläggningar med höga konstruktions & kvalitetskrav.

Merparten av uppdragen utförs med mobil utrustning där provningsresultat bearbetas och redovisas direkt på plats.​

Nordic NDT AB är specialiserat på Oförstörande Provning
​( OFP / NDT ) enligt EN / ISO, ASNT samt ASME i följande metoder:

 • Röntgenkontroll ( RT )
 • Ultraljudkontroll ( UT )
 • Ultraljudkontroll ( UT ), certifierade för provning av räl & rälkomponenter med BASÄSKYDD-behörighet för arbete inom spårområde
 • Magnetpulverprovning ( MT )
 • Penetrantprovning ( PT )
 • Virvelströmsprovning / Eddy Current ( ET )
 • Visuell kontroll ( VT )
 • Vakuumprovning / läcksökning ( LT )
 • TV och videoboroskopi / invändig inspection av rörledningar med digital bilddokumentation

Övriga tjänster:​​

 • Certifierade svetsingenjörer enligt IWE & IWI
 • Godkända för övervakning & provning vid svetsar & lödarcertifiering enligt gällande EN / ISO standarder
 • Godkända för övervakning & provning vid kvalificering av svetsprocedurer enligt gällande EN / ISO standarder
 • Godkända för övervakning & provning vid kvalificering av lödprocedurer enligt gällande EN / ISO standarder
 • NDT ingenjörer nivå 3 med stor erfarenhet av traditionell och avancerad provning
 • Specialicerade inom Stålbyggnadskontroll / Tilläggskontroll enligt nationella krav och SS-EN 1090-1, -2, -3 med underliggande eurokoder.
 • QA dokumentation
 • Profilradiografering = tjockleksmätning av rörledningar under drift.(Detektering av yttre / inre korrosion samt erosionsskador)
 • Replica provning = restliv och spricktypsbedömning samt materialstrukturundersökning

Postadress:

Box 86

SE - 132 23 Saltsjö-Boo

​Telefon: +46 8 - 715 16 60

​Email: info@nordicndt.se

Besöksadress:

​Stenhuggarvägen 1

​SE - 132 38 Saltsjö-Boo

Hitta oss på kartan