Sekretess och GDPR​

Information som framkommit i samband med våra uppdrag behandlas alltid konfidentiellt och äganderätt skyddas alltid. 

Vi följer de rättsligt bindande åtaganden som gäller vår bransch.

Nordic NDT AB’s integritetspolicy​

Denna integritetspolicy avser visa Nordic NDT AB’s sätt att 

behandla personuppgifter för dig som användare av våra tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter:

Personuppgifter är den information som kan kopplas till dig när 

du använder våra tjänster som namn, födelsedatum, teknisk 

info som kan kopplas till det uppdrag som vi utfört.

Varifrån kommer uppgifterna:​

Uppgifterna kommer från de data vi samlat in i samband med beställning och som du samtyckt till genom din signatur på vår orderbekräftelse.

För vilket ändamål använder vi dina personuppgifter ? :

Vi använder uppgifterna för dokumentation mot krav i 

gällande standarder som Nordic NDT AB är ackrediterade 

för i tredjepartsställning. 

Vi arkiverar uppgifterna enligt krav i standarder.

Till vem lämnar vi ut uppgifterna:

Vi lämnar ut uppgifter endast till den som beställt uppdraget eller genom skriftligt medgivande till 3:e part.

Om uppgiftslämnare önskar bli bortagen från vårt kundregister, sker detta genom att kontakta Nordic NDT AB.​​

Postadress:

Box 86

SE - 132 23 Saltsjö-Boo

​Telefon: +46 8 - 715 16 60

​Email: info@nordicndt.se

Besöksadress:

​Stenhuggarvägen 1

​SE - 132 38 Saltsjö-Boo

Hitta oss på kartan