​Bäste kund / Kundenkät

Som ackrediterat företag åligger det oss att varje år, undersöka "kundnöjdhet".​

Det är en kvalitetsuppföljning som avser höja eller kanske bibehålla en hög nivå och tillse att våra kunder nöjda med vårt sätt att arbeta och genomföra våra uppdrag. Utöver formulerade frågor och betygsnivåer så vill vi gärna att Du skriver några rader under rubriken "övriga kommentarer och​ synpunkter, för med hjälp av

dina synpunkter och önskemål så är vår ambition att utveckla och förbättra oss så mycket som möjligt. Dina synpunkter är därför mycket viktiga för oss, och vår förhoppning är att vi får ta din tid 

i anspråk.   

Hjälp oss hjälpa Er !

Kvalitetsuppföljning av projekt utförda av Nordic NDT AB​​

Vad anser Du som kund om Nordic NDT AB’s: (5 är högst betyg, 1 är lägst betyg)
Förmåga att hålla uppsatta tidsramar
Förmåga / sätt att samarbeta
Förmåga att lösa den tekniska uppgiften
Flexibilitet gentemot er som kund
Har dokumentationen rätt teknikinnehåll och omfat
Vissa fält är inte korrekt ifyllda

Postadress:

Box 86

SE - 132 23 Saltsjö-Boo

​Telefon: +46 8 - 715 16 60

​Email: info@nordicndt.se

Besöksadress:

​Stenhuggarvägen 1

​SE - 132 38 Saltsjö-Boo

Hitta oss på kartan