Klagomål​

Detta är en vägledning för klagomål. Var god följ denna instruktion för att vi skall kunna hantera ert ärende så effektivt som möjligt.

Ett klagomål skall alltid vara skriftligt och inkludera följande information:

  • Namn
  • Position
  • Företagsnamn och adress
  • Kontaktuppgifter
  • Ärende för klagomål

Alla klagomål på Nordic NDT AB hanteras av huvudansvarig alt. dess ställföreträdare. Personal hos Nordic NDT AB som deltagit i uppdraget kan inte delta i behandlingen av ett klagomål. Efter utredning av ärendet meddelas skriftligt resultatet till den klagande.

Alla klagomål och dess underlag hanteras av företagets ledningsgrupp.

Ladda ner här

Klagomål skickas till:

Nordic NDT AB

Box 86

SE-132 23 SALTSJÖ-BOO

Alternativt: jan@nordicndt.se eller alexander@nordicndt.se

Postadress:

Box 86

SE - 132 23 Saltsjö-Boo

​Telefon: +46 8 - 715 16 60

​Email: info@nordicndt.se

Besöksadress:

​Stenhuggarvägen 1

​SE - 132 38 Saltsjö-Boo

Hitta oss på kartan